Pågående planarbete

Diarienr
2020-05126

Projektnamn
Mellanbergsparken, i Hägerstensåsen

Beskrivning
Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra för ny- sim och idrottshall inom Hägerstensåsen samt utreda förutsättningar för komplettering av ny stadsbebyggelse i området kring Mellanbergsparken och Västertorpsmotet.

Stadsdel
Hägerstensåsen

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 600 st varav
200 st hyresrätter
350 st bostadsrätter
50 st studentlägenheter
3 kvm park
1 kvm torg
1000 kvm kultur
3 kvm naturreservat
Byggherre

Strategiska frågor
Ny simhall samt två idrottshall, stadsdelspark, skyfallsproblematik, buller, koppla samman stadsdelar

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anneli Eskilsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar