Pågående planarbete

Diarienr
2020-07379

Projektnamn
Tussmöteshöjden, del av Enskede gård 1:1 vid kv. Släktforskaren

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder och en förskola på höjden i östra hörnet av Gamla Östberga, intill Huddingevägen.

Stadsdel
Östberga

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 181 st varav
102 st hyresrätter
79 st bostadsrätter
Byggherre

Bonava
https://www.bonava.com/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Pitchayan Buachoom

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2023-10-31 - 2023-12-11

Samrådsmöte 2023-11-20 17:00 - 19:00

Östberga kulturhus, Östbergatorget 14 ,
Kommentar: En presentation av förslaget kommer att ges kl. 17.15. som följs av en kortare frågestund. Resterande tid av samrådsmötet kommer att hållas som ett öppet hus.


Visningslokaler:

Stadsbyggnadskontoret, FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Östberga kulturhus, Östbergatorget 14 och i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.,

Lämna synpunkter

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar