Pågående planarbete

Diarienr
2020-13965

Projektnamn
Medsolsbacken, del av fastigheten Grimsta 1:2

Beskrivning
Flerbostadshus vid Medsolsbacken.

Stadsdel
Hässelby Strand

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Bostäder 63 st varav
57 st hyresrätter
6 st lägenheter för gruppboende
70 kvm butiker
Byggherre

Strategiska frågor
- Sammanhållen stadsbild: utformning och samspel med befintlig bebyggelse - Relation till Maltesholmsvägen som omvandlas till urbant stråk - Parkering

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alina De Liseo Petersson

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2021-10-26 - 2021-12-06

Visningslokaler:

FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på biblioteket i Hässelby gård, Hässelby torg 10. ,

FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på biblioteket i Hässelby gård, Hässelby torg 10,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar