Pågående planarbete

Diarienr
2020-16024

Projektnamn
Del av Örby 4:1, vid Vedstapeln

Beskrivning
Projektet innehåller seniorbostäder upplåtna med hyresrätt invid Kv. Vedstapeln i Stureby.

Stadsdel
Stureby

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 70 st varav
70 st hyresrätter
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Mats Jakobsson

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2022-04-19 - 2022-05-31

Samrådsmöte 2022-05-03 17:00 - 19:00

Kommentar: Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus i matsalen på Enskedefältets skola vid Sockenplan, Sockenvägen 370. En presentation av förslaget hålls kl. 17:15.


Visningslokaler:

FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Planförslaget visas även på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A,,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar