Det har både en praktisk och en juridisk betydelse. Den praktiska är att ni båda kan boka, omboka och avboka era tider. Den juridiska är att lagstiftningen kräver att båda parter måste godkänna lagring av sina personuppgifter i bokningstjänsten.
Tolv veckor efter avslutad kontakt med Familjerådgivningen raderas dina personuppgifter automatiskt. Man kan när som helst själv begära att få sina personuppgifter raderade, men då kan man inte längre använda sig av bokningstjänsten. Det går alltid att ringa till oss och boka tid.
Familjerådgivning erbjuds för vuxna personer, oftast par, som vill ha hjälp med sin relation. För separerade par med gemensamma barn under 18 år erbjuder vi samarbetssamtal. Samarbetssamtal är kostnadsfria. För att boka ett första samarbetssamtal behöver ni ringa till vår tidbokning.
Nej, ni måste inte bo tillsammans.
Första samtalet vill vi träffa er tillsammans för att bedöma om enskilda samtal skulle vara hjälpsamma.
Vi erbjuder familjerådgivning till vuxna par och till andra vuxna som har en nära relation.
Det är väldigt olika. Familjerådgivning innebär vanligen kortare samtalsserier med två till tre veckor mellan besöken.
Ni kan ansöka om avgiftsbefrielse. Mer information om detta hittar du på familjeradgivning.stockholm under menyn "Samtal" och ”Kostnad för samtalsbehandling och regler för att avboka tid”.
Du kan enkelt avboka din tid via bokningstjänsten. Vid avbokning senare än kl. 09:00 dagen före inbokat samtal, debiteras full besöksavgift, 450 kronor.
Ja, det går bra. Då får du ringa vår tidsbokning för att få hjälp.