Tillgänglighet för webbplatsen
https://etjanst.stockholm.se/Familjeradgivning/

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen https://etjanst.stockholm.se/Familjeradgivning/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För närvarande så är vi medvetna om att webbplatsen inte uppfyller lagen om tillgänglighet. Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med att uppdatera våra webbsidor och e-tjänster, redogörelsen kommer att uppdateras med status för hur arbetet fortskrider.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via epost på familjeradgivningen@stockholm.se eller via vårt kontaktformulär.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns på familjeradgivningen@stockholm.se eller via vårt kontaktformulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

 • Inmatningsfältets kantlinjer i forumlären har för låg kontrast mot den angränsande vita färgen.
 • Den komponent som används i Kontakta oss formuläret för att verifiera att du inte är en robot stödjer inte alla typer av hjälpverktyg som skärmläsare och kan enbart delvis användas med tangentbord.

Så har vi testat webbplatsen

En rättning av webbplatsen har gjorts utifrån WCAG 2.1 i stadens plattform. En granskning är gjord av extern leverantör för att ta fram bristerna i övriga funktioner av webbplatsen och e-tjänst.

Använda verktyg

Vid granskningen användes flera verktyg. Några exempel är:

 • webbläsaren Firefox med tilläggen Axe och WAVE
 • webbläsaren Safari med och utan skärmläsaren VoiceOver aktiverad
 • leverantörens egna verktyg för kvalitetstestning
Verktygens resultat kompletterades av manuell testning, där exempel på vad som kan ingå är:
 • användning av webbplatsen med enbart tangentbord
 • förstoring av text till 200 %
 • användning av webbplatsen vid olika fönsterstorlek
 • användning av webbplatsen med olika enheter.

Referenser

De tillgänglighetsbrister som nämns i rapporten kopplas i de flesta fall till en riktlinje i WCAG 2.1, den standard som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service bygger på. När vi skriver till exempel ”WCAG 1.3.1 Info and Relationships” är det alltså den riktlinje som beskrivs i https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html vi syftar på.

De standarder, riktlinjer och rekommendationer som vi baserar våra bedömningar och rekommenderade åtgärder på är bland annat dessa:

 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
 • How to Meet WCAG (Quick Reference)
 • Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1
 • WAI-ARIA Authoring Practices 1.1
 • Vägledning för webbutveckling
 • HTML Standard

Webbplatsen publicerades den 2020-03-09
Tillgänglighetsgranskning av e-tjänsten gjordes 2020-12-07
Brister och problemen planeras vara åtgärdade senast 2021-07-01
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-10