Tillgänglighet för e-tjänsten Färdighetsprov

Stockholms stad står bakom den här e-tjänsten Färdighetsprov. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I e-tjänsten Färdighetsprov kan man ansöka till Adolf Fredriks musikklasser. Att söka till Adolf Fredriks musikklasser sker på ett annat vis än övriga skolor i Stockholms stad. Ditt barn behöver göra ett färdighetsprov för att ha möjlighet att få plats.

I den här guiden beskriver vi:

  • hur e-tjänsten Färdighetsprov uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är e-tjänsten Färdighetsprov ?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av e-tjänsten

Om du behöver information från e-tjänsten Färdighetsprov i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Kontaktväg för användare

Till staden: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem

1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Så har vi testat e-tjänsten

Leverantören Tieto/Every har gjort en granskning av e-tjänsten Färdighetsprov på uppdrag av Stockholm stad.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes av Tieto/Every 2021-10-14