Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här finns alla aktiviteter som Forum Carpe anordnar samlade. Kurser och föreläsningar kan läggas till under terminens gång så titta in då och då för att hålla dig uppdaterad.
= Mötesform
= Målgrupp
Dagens datum är 2022-10-04, Kalendern visar tre månader i taget

oktober 2022

01 | lör

02 | sön

03 | mån

04 | tis

Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL-teamen

Nätverksträff
Arbetsterapeuter som arbetar på daglig verksamhet

05 | ons

06 | tor

07 | fre

Lära i vardagen – på egen hand och tillsammans

Seminarium
Chefer, gruppledare, samordnare och medarbetare

08 | lör

09 | sön

10 | mån

11 | tis

12 | ons

13 | tor

Specialpedagogik 2, 100 gymnasiepoäng

Gymnasiekurs
Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatri

14 | fre

15 | lör

16 | sön

17 | mån

Kommunikativt och kognitivt stöd – utbildning för handläggare

Föreläsning
Handläggare funktionshinderområdet, socialpsykiatrin

18 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Epilepsi

Föreläsning
Medarbetare som möter personer med epilepsi

19 | ons

Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträff
Stödpedagoger och chefer

20 | tor

21 | fre

Självskadebeteende inom socialpsykiatri

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri och HSL-teamen

21 | fre

Öppet nätverk konstskapande verksamheter

Nätverksträff
Medarbetare som arbetar med konstskapande

22 | lör

23 | sön

24 | mån

Förvärvad hjärnskada

Föreläsning
Medarbetare som behöver grundläggande kunskaper

25 | tis

Öppet nätverk för utbildade vägledare och chefer Delaktighetsmodellen

Nätverksträff
Utbildade vägledare och chefer Delaktighetsmodellen

26 | ons

Seminarium med Försäkringskassan om aktivitetsersättning, arbete och studier

Seminarium
Chefer, samordnare eller annan med arbetsledande funktion inom myndighetsutövning och i utförarverksamhet LSS och Socialpsykiatri

27 | tor

28 | fre

Trygg när döden närmar sig

Seminarium
Medarbetare och chefer boendesidan och HSL-teamen

29 | lör

30 | sön

31 | mån

november 2022

01 | tis

02 | ons

03 | tor

04 | fre

05 | lör

06 | sön

07 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och I.F.

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom utförarverksamhet LSS

08 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Lex Sarah

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatri

09 | ons

Kommunikativt och kognitivt stöd

Tvådagarskurs
Medarbetare i utförarverksamhet

10 | tor

11 | fre

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och NPF – grundläggande nivå

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

12 | lör

13 | sön

14 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation – från teori till tillämpning

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer, utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri

15 | tis

Professionellt medberoende

Föreläsning
Handläggare, chefer och medarbetare inom socialpsykiatri

15 | tis

Aktivitetsledarskap, 100 gymnasiepoäng

Gymnasiekurs
Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatri

16 | ons

17 | tor

18 | fre

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

Utmanande beteende – förstå, förebygga och bemöta

Föreläsning
Utförare inom LSS

23 | ons

24 | tor

Din roll och ditt uppdrag som personlig assistent

Tvådagarskurs
Personliga assistenter

25 | fre

26 | lör

27 | sön

28 | mån

29 | tis

Smärta och intellektuell funktionsnedsättning

Seminarium
Medarbetare och chefer inom LSS och HSL

30 | ons

Förutsättningar för självbestämmande – nyckelpersoner och chefer

Föreläsning
Nyckelpersoner och chefer inom LSS

december 2022

01 | tor

02 | fre

03 | lör

04 | sön

05 | mån

Seminarium med Försäkringskassan om aktivitetsersättning, arbete och studier

Seminarium
Chefer, samordnare eller annan med arbetsledande funktion inom myndighetsutövning och i utförarverksamhet LSS och Socialpsykiatri

06 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och samsjuklighet – på fördjupad nivå

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

07 | ons

08 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträff
Stödpedagoger och chefer

09 | fre

Vågar vi tala om döden – får alla möjlighet att förstå och sörja?

Workshop i liten grupp
Medarbetare och chefer som arbetar med personer med IF

10 | lör

11 | sön

12 | mån

13 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL- chefer, MAS och MAR

Nätverksträff
HSL-chefer, MAS och MAR

13 | tis

Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Nätverksträff
Utbildade gruppledare VIP

14 | ons

Introduktion till SOSFS 2011:9 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Seminarium
Chefer och personer med ansvar för kvalitetsarbete

15 | tor

16 | fre

17 | lör

18 | sön

19 | mån

20 | tis

21 | ons

22 | tor

23 | fre

24 | lör

25 | sön

26 | mån

27 | tis

28 | ons

29 | tor

30 | fre

31 | lör

januari 2023

01 | sön

02 | mån

03 | tis

04 | ons

05 | tor

06 | fre

07 | lör

08 | sön

09 | mån

10 | tis

11 | ons

12 | tor

13 | fre

14 | lör

15 | sön

16 | mån

17 | tis

18 | ons

19 | tor

20 | fre

21 | lör

22 | sön

23 | mån

24 | tis

25 | ons

26 | tor

27 | fre

28 | lör

29 | sön

30 | mån

31 | tis

februari 2023

01 | ons

02 | tor

03 | fre

04 | lör

05 | sön

06 | mån

07 | tis

08 | ons

09 | tor

10 | fre

11 | lör

12 | sön

13 | mån

14 | tis

15 | ons

16 | tor

17 | fre

18 | lör

19 | sön

20 | mån

21 | tis

22 | ons

23 | tor

24 | fre

25 | lör

26 | sön

27 | mån

28 | tis

mars 2023

01 | ons

02 | tor

03 | fre

04 | lör

05 | sön

06 | mån

07 | tis

08 | ons

09 | tor

10 | fre

11 | lör

12 | sön

13 | mån

14 | tis

15 | ons

16 | tor

17 | fre

18 | lör

19 | sön

20 | mån

21 | tis

22 | ons

23 | tor

24 | fre

25 | lör

26 | sön

27 | mån

28 | tis

29 | ons

30 | tor

31 | fre

april 2023

01 | lör

02 | sön

03 | mån

04 | tis

05 | ons

06 | tor

07 | fre

08 | lör

09 | sön

10 | mån

11 | tis

12 | ons

13 | tor

14 | fre

15 | lör

16 | sön

17 | mån

18 | tis

19 | ons

20 | tor

21 | fre

22 | lör

23 | sön

24 | mån

25 | tis

26 | ons

27 | tor

28 | fre

29 | lör

30 | sön

maj 2023

01 | mån

02 | tis

03 | ons

04 | tor

05 | fre

06 | lör

07 | sön

08 | mån

09 | tis

10 | ons

11 | tor

12 | fre

13 | lör

14 | sön

15 | mån

16 | tis

17 | ons

18 | tor

19 | fre

20 | lör

21 | sön

22 | mån

23 | tis

24 | ons

25 | tor

26 | fre

27 | lör

28 | sön

29 | mån

30 | tis

31 | ons

juni 2023

01 | tor

02 | fre

03 | lör

04 | sön

05 | mån

06 | tis

07 | ons

08 | tor

09 | fre

10 | lör

11 | sön

12 | mån

13 | tis

14 | ons

15 | tor

16 | fre

17 | lör

18 | sön

19 | mån

20 | tis

21 | ons

22 | tor

23 | fre

24 | lör

25 | sön

26 | mån

27 | tis

28 | ons

29 | tor

30 | fre

juli 2023

01 | lör

02 | sön

03 | mån

04 | tis

05 | ons

06 | tor

07 | fre

08 | lör

09 | sön

10 | mån

11 | tis

12 | ons

13 | tor

14 | fre

15 | lör

16 | sön

17 | mån

18 | tis

19 | ons

20 | tor

21 | fre

22 | lör

23 | sön

24 | mån

25 | tis

26 | ons

27 | tor

28 | fre

29 | lör

30 | sön

31 | mån

augusti 2023

01 | tis

02 | ons

03 | tor

04 | fre

05 | lör

06 | sön

07 | mån

08 | tis

09 | ons

10 | tor

11 | fre

12 | lör

13 | sön

14 | mån

15 | tis

16 | ons

17 | tor

18 | fre

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

23 | ons

24 | tor

25 | fre

26 | lör

27 | sön

28 | mån

29 | tis

30 | ons

31 | tor

september 2023

01 | fre

02 | lör

03 | sön

04 | mån

05 | tis

06 | ons

07 | tor

08 | fre

09 | lör

10 | sön

11 | mån

12 | tis

13 | ons

14 | tor

15 | fre

16 | lör

17 | sön

18 | mån

19 | tis

20 | ons

21 | tor

22 | fre

23 | lör

24 | sön

25 | mån

26 | tis

27 | ons

28 | tor

29 | fre

30 | lör