Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här finns alla aktiviteter som Forum Carpe anordnar samlade. Kurser och föreläsningar kan läggas till under terminens gång så titta in då och då för att hålla dig uppdaterad
= Mötesform
= Målgrupp
Dagens datum är 2022-01-22, Kalendern visar tre månader i taget

januari 2022

01 | lör

02 | sön

03 | mån

04 | tis

05 | ons

06 | tor

07 | fre

08 | lör

09 | sön

10 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och neuropsykiatri på grundläggande nivå

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

11 | tis

12 | ons

13 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

14 | fre

GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation - från teori till tillämpning

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation

15 | lör

16 | sön

17 | mån

18 | tis

19 | ons

20 | tor

21 | fre

22 | lör

23 | sön

24 | mån

25 | tis

26 | ons

27 | tor

28 | fre

29 | lör

30 | sön

31 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Posttraumatisk stress och emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Föreläsning
Utförare inom socialpsykiatri med stödgivande roll, t.ex. boendestödjare

februari 2022

01 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Specialpedagogik 2 (100 gp)

Gymnasiekurs
Medarbetare

02 | ons

03 | tor

04 | fre

05 | lör

06 | sön

07 | mån

08 | tis

09 | ons

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk fysioterapeuter inom HSL

Nätverksträff
Fysioterapeuter inom de kommunala HSL-teamen

10 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Specialpedagogik 1 (100 gp)

Gymnasiekurs
Medarbetare

11 | fre

Kommunikativt och kognitivt stöd - för medarbetare inom utförarverksamhet

Tvådagarskurs
Medarbetare inom utförarverksamhet

12 | lör

13 | sön

14 | mån

15 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL

Nätverksträff
Arbetsterapeuter inom de kommunala HSL-teamen

16 | ons

17 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism på fördjupad nivå

Föreläsning
Medarbetare inom LSS utförarverksamhet

17 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Nätverksträff
Utbildade gruppledare i VIP

18 | fre

GENOMFÖRS DIGITALT
Stereotypt självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom LSS och yrkesfunktioner från HSL-teamen

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

Öppet nätverk för verksamhetsutvecklare

Nätverksträff
Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion

23 | ons

24 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträff
Stödpedagoger och chefer

25 | fre

Öppet nätverk arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

Nätverksträff
Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

26 | lör

27 | sön

28 | mån

mars 2022

01 | tis

02 | ons

03 | tor

04 | fre

05 | lör

06 | sön

07 | mån

08 | tis

09 | ons

10 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverksträff
Chefer, MAS och MAR

11 | fre

12 | lör

13 | sön

14 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Neuropsykiatri för handläggare

Föreläsning
Handläggare inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri

15 | tis

16 | ons

Öppet nätverk för chefer inom daglig verksamhet

Nätverksträff
Chefer inom daglig verksamhet

17 | tor

18 | fre

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

23 | ons

Psykiatri 1 (100 gp)

Gymnasiekurs
Medarbetare

24 | tor

Öppet nätverk för enhetschefer inom socialpsykiatri

Nätverksträff
Chefer inom socialpsykiatri

25 | fre

Förutsättningar för självbestämmande – verksamhetsutvecklare

Föreläsning
Verksamhetsutvecklare, nyckelpersoner och stödpedagoger

26 | lör

27 | sön

28 | mån

29 | tis

Kompetensombudsträff

Kompetensombud

30 | ons

31 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Självskadebeteende inom socialpsykiatri

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri och HSL-teamen

april 2022

01 | fre

Hälsopedagogik (100 gp)

Gymnasiekurs
Medarbetare

02 | lör

03 | sön

04 | mån

05 | tis

GENOMFÖRS DIGITALT
Rättshaveristiskt beteende

Föreläsning
Handläggare och chefer

06 | ons

Öppet nätverk för utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen och chefer som arbetar med modellen

Nätverksträff
Redan utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen och chefer som arbetar med modellen

07 | tor

Social dokumentation - från teori till tillämpning

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation

08 | fre

Öppet nätverk för handläggare

Nätverksträff
Handläggare inom LSS eller socialpsykiatri

09 | lör

10 | sön

11 | mån

12 | tis

13 | ons

14 | tor

15 | fre

16 | lör

17 | sön

18 | mån

19 | tis

20 | ons

21 | tor

Förutsättningar för självbestämmande - medarbetare

Föreläsning
Medarbetare inom LSS

22 | fre

Öppet nätverk musikskapande verksamheter

Nätverksträff
Medarbetare som arbetar med musik inom daglig verksamhet

22 | fre

Lex Sarah

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans och socialpsykiatri

23 | lör

24 | sön

25 | mån

Autism och neuropsykiatri – på grundläggande nivå

Tvådagarskurs
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

26 | tis

Professionellt medberoende

Föreläsning
Handläggare, chefer och medarbetare inom socialpsykiatri

27 | ons

28 | tor

29 | fre

30 | lör

maj 2022

01 | sön

02 | mån

03 | tis

04 | ons

05 | tor

Öppet nätverk konstskapande

Nätverksträff
Medarbetare som arbetar med konstskapande

06 | fre

Förutsättningar för självbestämmande - chefer

Föreläsning
Chefer inom LSS

07 | lör

08 | sön

09 | mån

10 | tis

11 | ons

12 | tor

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet

13 | fre

Trygg när döden närmar sig

Seminarium
Medarbetare och chefer från boendesidan och HSL-teamen

14 | lör

15 | sön

16 | mån

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism på fördjupad nivå

Föreläsning
Medarbetare inom LSS utförarverksamhet

17 | tis

18 | ons

19 | tor

Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Nätverksträff
Utbildade gruppledare i VIP

20 | fre

21 | lör

22 | sön

23 | mån

24 | tis

25 | ons

26 | tor

27 | fre

28 | lör

29 | sön

30 | mån

31 | tis

juni 2022

01 | ons

02 | tor

03 | fre

Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverksträff
Stödpedagoger och chefer

04 | lör

05 | sön

06 | mån

07 | tis

08 | ons

09 | tor

10 | fre

Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverksträff
Chefer, MAS och MAR

11 | lör

12 | sön

13 | mån

14 | tis

15 | ons

16 | tor

17 | fre

18 | lör

19 | sön

20 | mån

21 | tis

22 | ons

23 | tor

24 | fre

25 | lör

26 | sön

27 | mån

28 | tis

29 | ons

30 | tor

juli 2022

01 | fre

02 | lör

03 | sön

04 | mån

05 | tis

06 | ons

07 | tor

08 | fre

09 | lör

10 | sön

11 | mån

12 | tis

13 | ons

14 | tor

15 | fre

16 | lör

17 | sön

18 | mån

19 | tis

20 | ons

21 | tor

22 | fre

23 | lör

24 | sön

25 | mån

26 | tis

27 | ons

28 | tor

29 | fre

30 | lör

31 | sön

augusti 2022

01 | mån

02 | tis

03 | ons

04 | tor

05 | fre

06 | lör

07 | sön

08 | mån

09 | tis

10 | ons

11 | tor

12 | fre

13 | lör

14 | sön

15 | mån

16 | tis

17 | ons

18 | tor

19 | fre

20 | lör

21 | sön

22 | mån

23 | tis

24 | ons

25 | tor

26 | fre

27 | lör

28 | sön

29 | mån

30 | tis

31 | ons

september 2022

01 | tor

02 | fre

03 | lör

04 | sön

05 | mån

06 | tis

07 | ons

08 | tor

09 | fre

10 | lör

11 | sön

12 | mån

13 | tis

14 | ons

15 | tor

16 | fre

17 | lör

18 | sön

19 | mån

20 | tis

21 | ons

22 | tor

23 | fre

24 | lör

25 | sön

26 | mån

27 | tis

28 | ons

29 | tor

30 | fre

oktober 2022

01 | lör

02 | sön

03 | mån

04 | tis

05 | ons

06 | tor

07 | fre

08 | lör

09 | sön

10 | mån

11 | tis

12 | ons

13 | tor

14 | fre

15 | lör

16 | sön

17 | mån

18 | tis

19 | ons

20 | tor

21 | fre

22 | lör

23 | sön

24 | mån

25 | tis

26 | ons

27 | tor

28 | fre

29 | lör

30 | sön

31 | mån

november 2022

01 | tis

02 | ons

03 | tor

04 | fre

05 | lör

06 | sön

07 | mån

08 | tis

09 | ons

10 | tor

11 | fre

12 | lör

13 | sön

14 | mån

15 | tis

16 | ons

17 | tor

18 | fre

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

23 | ons

24 | tor

25 | fre

26 | lör

27 | sön

28 | mån

29 | tis

30 | ons

december 2022

01 | tor

02 | fre

03 | lör

04 | sön

05 | mån

06 | tis

07 | ons

08 | tor

09 | fre

10 | lör

11 | sön

12 | mån

13 | tis

14 | ons

15 | tor

16 | fre

17 | lör

18 | sön

19 | mån

20 | tis

21 | ons

22 | tor

23 | fre

24 | lör

25 | sön

26 | mån

27 | tis

28 | ons

29 | tor

30 | fre

31 | lör