GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk för utbildade vägledare och chefer Delaktighetsmodellen

Öppet nätverk för dig som är utbildad vägledare i Delaktighetsmodellen och för dig som är chef och arbetar med modellen.

Innehåll

Vi startar med att skapa en gemensam agenda utifrån era behov med Delaktighetsmodellen. Exempel på frågor som kan lyftas:

  • Organisera arbete med Delaktighetsmodellen i en verksamhet, hur gör vi?

  • Har ni konkreta exempel på utvecklingsarbete som skett efter en Delaktighetsslinga?

  • Hur ser den intellektuella funktionsnivån ut i olika grupper? Hur hanterar ni lägre intellektuell funktionsnivå? Vilka utmaningar ser ni i olika grupper beroende på nivåskillnader i gruppen?

  • Olivia omsorg önskar dialog i nätverket kring tillgängligt material som dokumentation efter en Delaktighetsslinga och visar exempel på hur de har gjort. Det behöver bli tydligare för deltagarna vad som blev bestämt och de behöver kunna gå tillbaka och titta på dokumentationen för att komma ihåg.

Om du har frågor som du vill ta upp kan du notera dem i anmälan inför träffen så hjälper du till att forma träffen utifrån dina behov.

Om ni jobbat fram material om DMO som exempelvis bildstöd eller annat delaktighetsarbete, så ta gärna med er materialet!

Plats

Genomförs digitalt via anslutningslänk

Tillbaka till kalendarium