Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk för utbildade vägledare och chefer Delaktighetsmodellen

Öppet nätverk för dig som är utbildad vägledare i Delaktighetsmodellen och för dig som är chef och arbetar med modellen.

Innehåll

Vi startar med att skapa en gemensam agenda utifrån era behov med Delaktighetsmodellen. Exempel på frågor som kan lyftas:

  • Organisera arbete med Delaktighetsmodellen i en verksamhet, hur gör vi?

  • Har ni konkreta exempel på utvecklingsarbete som skett efter en Delaktighetsslinga?

  • Hur ser den intellektuella funktionsnivån ut i olika grupper? Hur hanterar ni lägre intellektuell funktionsnivå? Vilka utmaningar ser ni i olika grupper beroende på nivåskillnader i gruppen?

  • Olivia omsorg önskar dialog i nätverket kring tillgängligt material som dokumentation efter en Delaktighetsslinga och visar exempel på hur de har gjort. Det behöver bli tydligare för deltagarna vad som blev bestämt och de behöver kunna gå tillbaka och titta på dokumentationen för att komma ihåg.

Om du har frågor som du vill ta upp kan du notera dem i anmälan inför träffen så hjälper du till att forma träffen utifrån dina behov.

Om ni jobbat fram material om DMO som exempelvis bildstöd eller annat delaktighetsarbete, så ta gärna med er materialet!

Plats

Genomförs digitalt via anslutningslänk

Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-10-25
Starttid:
13:30
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-10-24
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Utbildade vägledare och chefer Delaktighetsmodellen
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan ska göras senast tre dagar före aktuellt datum. Om platsen inte avbokas i tid eller inte används medför det en avgift på 500 kronor som betalas av arbetsgivaren. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverket. Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier till Ingela Nilsson.