GENOMFÖRS DIGITALT
Återhämtning och brukarinflytande – en förmiddag för dig som arbetar inom socialpsykiatri

Välkommen till en förmiddag på temat återhämtning och brukarinflytande med aktuell forskning om återhämtningsinriktade arbetssätt och exempel från praktiken. Du får bland annat lära dig mer om hur man som ledare verkar för en återhämtningsinriktad verksamhet samt metoder som IPS och rollen PEER Support.

Innehåll

  • Ulla-Karin Schön, som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, inleder förmiddagen med att berätta om vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Ulla-Karin går igenom de centrala delarna i arbetssättet - samhörighet, hopp, identitet, mening och egenmakt. Hon tar även upp exempel på metoder och arbetssätt som forskningen har visat främjar återhämtning.

  • Britta Åkerlund är avdelningschef i Sollentuna kommun och beskriver sin verksamhets strategiska arbete med återhämtning och brukarinflytande på alla nivåer. Vad är viktigt att fokusera på ur ett ledningsperspektiv och vilka utmaningar bör beaktas?

  • Kristina Videla är metodstödjare och ledare för projektet "IPS i psykosvården" och berättar om metoden Individual placement and support (IPS) och hur IPS främjar återhämtning. Hon tar upp vikten av det goda samarbetet mellan arbetsspecialist och deltagare, där deltagarens egen målsättning är central och där arbetsspecialistens roll är att möjliggöra ett närmande mot arbete eller studier.

  • Johanna Adsjö, Jonathan Dahl och ElizaBeth Hugo berättar om arbetet med PEER support. Hur är det att arbeta med PEER support i en socialpsykiatrisk verksamhet och hur kan ett arbete med PEER support främja återhämtning? Johanna Adsjö är verksamhetsansvarig för PEER support på NSPH i Stockholm, Jonathan Dahl arbetar som peer supporter och ElizaBeth Hugo är biträdande enhetschef, båda på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Format

Föreläsningen genomförs digitalt via Zoom, inloggning från kl. 08.45 för att testa ljud och bild. Interaktion sker via chatten. Din kamera och mikrofon kommer inte att användas.


Tillbaka till kalendarium