Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism på fördjupad nivå

OBS! Förkunskaper krävs för denna kurs. Du behöver ha grundläggande kunskaper om autism och dess konsekvenser i vardagen.

Kursen ger en fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till.


Kursen handlar också om hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande beteenden genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Kommunikation & miljö

  • Psykiatrisk samsjuklighet

  • Beroende

  • Utmanade beteenden

  • Strategier & metoder

  • Lågaffektivt bemötande

  • Evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.


Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.


Plats

Digitalt på distans via anslutningslänkTid, plats och anmälan

Datum:
2022-05-16
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-05-02
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare inom LSS utförarverksamhet
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan görs senast en vecka före aktuellt datum via länk i bekräftelsemejlet.