Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och NPF – en tvådagars kurs på grundläggande nivå

Den här tvådagarskursen ger grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Du får även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD, liksom olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning

  • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism? Orsaker, symptom, diagnos och bedömning

  • Kontinuitet, kommunikation och struktur

  • Socialt samspel

  • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter

  • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande

  • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

En hemuppgift som knyter an till den egna arbetsplatsen ingår i kursen och utförs mellan de två kurstillfällena.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildare och handledare och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Datum och tid

  • Kursdag 1: 2023-01-16

  • Kursdag 2: 2023-01-30

Kl. 09.00-16.00 båda tillfällenaTid, plats och anmälan

Datum:
2023-01-16
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
2
Sista anmälningsdatum:
2023-01-02
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Tvådagarskurs
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom utförarverksamhet
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan görs via chef då maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas eftersom antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.