Autism och NPF – grundläggande nivå

Den här tvådagarskursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning

  • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism? Orsaker, symtom, diagnos och bedömning

  • Kontinuitet, kommunikation och struktur

  • Socialt samspel

  • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter

  • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande

  • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

En hemuppgift som knyter an till den egna arbetsplatsen ingår i kursen och utförs mellan de två kurstillfällena.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildare och handledare med lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam kring personer med svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Datum och tid

  • Kursdag 1 2022-09-02

  • Kursdag 2 2022-09-09

Tid kl. 9.00 - 16.00 båda tillfällena

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI
Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan
Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster
Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.

Tillbaka till kalendarium