Autism och samsjuklighet på fördjupad nivå

OBS! Du behöver ha grundläggande kunskaper om autism genom grundkursen Autism och NPF hos Forum Carpe eller motsvarande kunskap för att kunna gå den här kursen.

Kursen ger fördjupad kunskap om autism liksom de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till. Kursen handlar också om systematiskt arbete för att förebygga och minska utmanande beteenden genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Kommunikation och miljö

  • Psykiatrisk samsjuklighet

  • Beroende

  • Utmanade beteenden

  • Strategier och metoder

  • Lågaffektivt bemötande

  • Evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Form

Föreläsningen genomförs digitalt via anslutningslänk.


Tillbaka till kalendarium