GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och samsjuklighet, fördjupad nivå

OBS! Kursen kräver grundläggande kunskaper om autism genom Forum Carpes grundkurs om Autism och NPF, eller motsvarande kunskap.

Kursen ger fördjupad kunskap om autism och de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till.

Kursen handlar också om hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande beteenden genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Kommunikation och miljö

  • Psykiatrisk samsjuklighet

  • Beroende

  • Utmanade beteenden

  • Strategier och metoder

  • Lågaffektivt bemötande

  • Evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Plats

Utbildningen genomförs digitalt via Teams.

Max två deltatagre per chef

Antalet platser till den här kursen är begränsat så max två personer per chef kan anmäla sig, (oavsett hur många enheter chefen ansvarar för). Anmäl dig därför i samråd med din chef.


Tillbaka till kalendarium