Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och samsjuklighet, fördjupad nivå

OBS! Kursen kräver grundläggande kunskaper om autism genom Forum Carpes grundkurs om Autism och NPF, eller motsvarande kunskap.

Kursen ger fördjupad kunskap om autism och de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till.

Kursen handlar också om hur man kan arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande beteenden genom att kartlägga behov, ompröva arbetssätt och anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

  • Kommunikation och miljö

  • Psykiatrisk samsjuklighet

  • Beroende

  • Utmanade beteenden

  • Strategier och metoder

  • Lågaffektivt bemötande

  • Evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Plats

Utbildningen genomförs digitalt via Teams.Tid, plats och anmälan

Datum:
2023-02-13
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2023-01-30
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom utförarverksamhet
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan görs via chef då maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas eftersom antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.