Hoppa till huvudinnehåll

Öppet nätverk för vägledare och chefer Delaktighetsmodellen (DMO)

Öppet nätverk för dig som är utbildad vägledare i DMO och för dig som är chef till vägledarna eller arbetar med modellen.

Syftet med nätverket är kollegialt lärande, utbyte av erfarenheter och arbetssätt och dialog om aktuella frågor med kollegor i länet.

Forma träffens innehåll genom att fylla i frågor eller något du önskar ta upp i din anmälan till träffen.

Att ta med:

Exempel på visuellt stöd som du använder i en Delaktighetsslinga

Mötesledare

Nätverket leds av Ingela Nilsson och Mia Grauers
Tid, plats och anmälan

Datum:
2023-04-20
Starttid:
13:30
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2023-04-13
Plats:
Sabbatbergvägen 1
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Utbildade vägledare och chefer som arbetar med Delaktighetsmodellen
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avbokning ska göras senast tre dagar före aktuellt datum. Om platsen inte avbokas i tid eller inte används medför det en avgift på 500 kronor som betalas av arbetsgivaren. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverksträffen. Fika ingår. Meddela eventuella allergier till Ingela Nilsson