Seminarium med Försäkringskassan om aktivitetsersättning, arbete och studier

Forum Carpes fokusområde 2022 handlar om vägen från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier. En viktig samverkanspart för verksamheterna inom det området är Försäkringskassan. Forum Carpe kan nu erbjuda ett halvdagsseminarium där Mathias Holmlund, regionalt samverkansansvarig på Försäkringskassan, och Åsa Johansson, försäkringsutredare och medverkande i projektet ”Rätt stöd för mig”, delar med sig av sina kunskaper.

Några teman för seminariet är:

  • Försäkringskassans arbete med målgruppen unga med aktivitetsersättning

  • Utmaningar som Försäkringskassan har identifierat tillsammans med vissa kommuner

  • Det påbörjade gemensamma arbetet för att överbrygga dessa utmaningar
Tillbaka till kalendarium