Hoppa till huvudinnehåll

Förutsättningar för självbestämmande – nyckelpersoner och chefer

De flesta av oss tar för givet att vi själva kan fatta vardagliga beslut. Susanne Larsson har undersökt förutsättningar för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning och LSS-insats att utöva självbestämmande inom ramen för sitt stöd. Möjligheten till självbestämmande för målgruppen beror bland annat på personalens förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg. Susannes undersökningar resulterade i avhandlingen ”Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Innehåll

  • Avhandlingens inriktning, upplägg, metod och teori

  • Avhandlingen resultat: Arbetssätt, förhållningssätt och organisationens betydelse

  • Arbetets karaktär

  • Om att forska och kunskapens betydelse

  • Reflektion tillsammans med kollegor i länet kring avhandlingens resultat utifrån det sammanhang du verkar inom

Föreläsare

Susanne Larsson är pedagog i botten och har arbetat som kvalitets- och verksamhetsutvecklare i flera år. Före dess verkade hon som handledare och utbildare inom funktionshinderområdet. Susanne har även utrett Lex Sarah och arbetat med fokus på tvångs- och begränsningsåtgärder liksom lågaffektivt bemötande.


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-11-30
Starttid:
13:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-11-25
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Nyckelpersoner och chefer inom LSS
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuell allergier till Mia Grauers. Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.