Hoppa till huvudinnehåll

Förutsättningar för självbestämmande - chefer

De flesta av oss tar för givet att vi själva kan fatta vardagliga beslut. Susanne Larsson har undersökt förutsättningar för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning och LSS-insats att utöva självbestämmande inom ramen för sitt stöd. Möjligheten till självbestämmande för målgruppen beror bland annat på personalens förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg. Susannes undersökningar resulterade i avhandlingen ”Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Klicka här för att ladda ned avhandlingen.

Innehåll

- Avhandlingens inriktning, upplägg, metod och teori

- Avhandlingen resultat:

  • Arbetssätt och förhållningssätt

  • Organisationens betydelse

  • Arbetets karaktär

- Om att forska och kunskapens betydelse

- Reflektion tillsammans med kollegor i länet om avhandlingens resultat utifrån det sammanhang du verkar inom

Föreläsare

Susanne Larsson är pedagog i botten och har arbetat som kvalitets- och verksamhetsutvecklare i flera år. Före dess verkade hon som handledare och utbildare inom funktionshinderområdet. Susanne har även utrett Lex Sarah och arbetat med fokus på tvångs- och begränsningsåtgärder liksom lågaffektivt bemötande.

Arbetsformer

Föreläsning varvat med dialog och reflektion

Plats

Genomförs fysiskt om läget tillåter det
Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Vasaparken, StockholmTid, plats och anmälan

Datum:
2022-05-06
Starttid:
09:00
Sluttid:
12:00
Sista anmälningsdatum:
2022-05-02
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Chefer inom LSS
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.