Hoppa till huvudinnehåll

Gerontologi och geriatrik, 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av deltagarens arbetsgivare.

Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning har ökat i Sverige. Det innebär att personer med funktionsnedsättningar också drabbas av de förändringar och sjukdomar som är vanliga hos äldre personer. Idag vet vi till exempel att personer med Downs syndrom löper en 50 % risk att drabbas av demenssjukdom och att de får symtomen tidigare.

Den här gymnasiekursen ger kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa, livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I kursen ingår även delar om geriatriska och psykogeriatriska sjukdomstillstånd. Du får också lära dig hur du på bästa sätt kan bemöta den äldre i olika situationer och hur vi kan utforma gynnsamma miljöer. Kursen belyser även vård i livets slut.

Dessutom ska undervisningen leda till att du utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt i ditt arbete samt utvecklar din förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre personer som har en funktionsnedsättning.

Innehåll

 • Det normala åldrandet samt fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella perspektiv på åldrandet

 • Insatser och verksamheter inom äldreomsorg

 • Geriatriska, äldrepsykiatriska och vanliga sjukdomar och tillstånd samt läkemedelsanvändning hos äldre

 • Demenssjukdomar, deras olika faser och utredningar. Kartläggning och individuell bemötandeplan, utifrån BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

 • Äldre multisjuka

 • Förebyggande av vårdskador genom att kartlägga och åtgärda risker för bland annat undernäring, fallolyckor, trycksår och bristande munhälsa hos äldre.

 • Den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv för sinnesstimulans och livskvalitet

 • Åldrande och sexualitet

 • Kost, näringsbehov och nutrition vid åldrande

 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde

 • Vikten av rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande

 • Palliativ vård och omsorg utifrån olika trossamfunds syn och ceremonier kring omhändertagande vid livet slutskede

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna genomförs både fysiskt och digitalt.

 • Tillfälle 1, 2, 5, 6, 9 och 10 genomförs på plats hos Lernia.

 • Tillfälle 3, 4, 7 och 8 genomförs digitalt. Länk mejlas ut av Lernia.

Vid första kurstillfället får du en detaljerad information om kursupplägget.

Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena. Du får kurslitteraturen vid första kurstillfället.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste ha tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet.

Om du har betyg från SFI på D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest mejlas in till Forum Carpe för sista anmälningsdagen för kursen. Betyg eller testresultat mejlas till kursansvarig Mia Grauers, på e-postadress maria.grauers@stockholm.se

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna. »

Tid

Kursen startar onsdag den 12:e april kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio onsdagar. Sista kurstillfälle är onsdag den 14:e juni.

Plats

Trekantsvägen 3, Liljeholmen

Vid de digitala kurstillfällena mejlas länk ut av Lernia.

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bidande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta Mia Grauers, e-post: maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar efter en vecka före kursstart står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Antagningsbesked mejlas till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor för kursstart.

Frågor om kursen

Mia Grauers

E-post: maria.grauers@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 437

Ann-Sofie Gjöres, lärare Lernia

E-post: ann-sofi.gjores@lernia.se
Tid, plats och anmälan

Datum:
2023-04-12
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
10
Sista anmälningsdatum:
2023-03-15
Plats:
Trekantsvägen 3
Form:
Gymnasiekurs
Målgrupp:
Medarbetare inom funktionshinderområdet som arbetar med äldre personer eller personer med Downs syndrom
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte används och inte avbokas står verksamheten för hela kurskostnaden på 4000 kr. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Fika och lunch ordnas på egen hand.