Ett gott liv för äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Vad krävs för att äldre med IF ska få möjlighet att leva ett så gott och fullständigt liv som möjligt?

I takt med att andelen äldre med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) växer, ökar också behovet av mer kunskap hos såväl personer med IF som hos organisationer, kommuner och beslutsfattare. Projektet ”GOTT LIV SOM ÄLDRE - aktiviteter och boende för personer med IF” är ett nationellt Arvfondsprojet med delfinansiering av SKR. Syftet är att ta fram goda exempel på boendeform och aktivitet för äldre personer med IF. Därför har 8 kommuner undersökts gällande bra boende och bra aktiviteter. I ytterligare 4 kommuner pågår utbildningar av äldre med IF till seniorexperter för framtida stöd till kommuner och organisationer.
Projektägare är Länsförbundet FUB Västmanland

Innehåll

  • Kort introduktion om åldrande och IF

  • Att åldras med IF kontra utan IF – erfarenheter i projektet och vad säger forskningen

  • Tydliggörande pedagogik och delaktighet

  • Diskussioner och workshop i små grupper

Projektteamet kommer lyfta vissa frågor under dagen de vill ha svar på. Det finns också möjlighet att lyfta era frågor i gruppdialogerna.


Föreläsare

Kia Mundebo är projektledare för projektet Gott liv som äldre och sakkunnig i äldrefrågor. Kia har lång erfarenhet inom LSS-området. Hon är utbildad vårdare, personalvetare samt har en magisterexamen i Folkhälsa, vård och omsorg. Kia har arbetat med frågan åldrande och IF sedan 2013, först som ombudsman på Riksförbundet FUB och sedan i egen regi och som projektledare.

Cecilia Olsson är projektmedarbetare i projektet Gott liv som äldre och sakkunnig i IF. Hon är fil.dr. i specialpedagogik, konsult och pedagogisk handledare. Hon har varit verksam som projektledare på FUB:s forskningsstiftelse ALA samt pedagogisk handledare i gymnasiesärskola.

Klicka här för att läsa mer om projektet "Gott liv som äldre". »

Målgrupp

Alla som arbetar med IF och åldrande inom boende och daglig verksamhet, LSS-handläggare, verksamhetsutvecklare och medarbetare från de kommunala HSL-teamen.

Plats

Bolindersalen, Serafens vård- och omsorgsboende, 1 trappa ned, Bolinders plan 1

Tillbaka till kalendarium