Hoppa till huvudinnehåll

Aktivitetsledarskap, 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnad 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på ett yrkesmässigt sätt. Som medarbetare måste man även ha förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Kursen ger bland annat kunskaper om ledarens betydelse för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet. Du får också lära dig att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stimulera människors lärande och deltagande i olika sammanhang.

Innehåll

  • Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter

  • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten

  • Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet

  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna sker både fysiskt och digitalt på de utsatta datumen.
Tillfälle: 1, 2, 5, 6, 9 och 10 sker på plats hos Lernia.
Tillfälle: 3, 4, 7 och 8 sker digitalt och länk mejlas ut av Lernia.
Vid första kurstillfället får du kurslitteratur och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas eller skickas till:

Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna

Tid

Kursen startar vecka 46, tisdag den 15 november kl. 9-16 och fortsätter totalt tio tisdagar. Sista kurstillfället är tisdag den 7 februari 2023. Kursuppehåll mellan 20 december – 3 januari. Kursen genomförs både fysiskt och digitalt.

Plats

Lernia Storholmsgatan 4, plan 4, Skärholmens galleria, snett emot Dressman och bredvid Body Shop

Vid de digitala kurstillfällena mejlas länk ut av Lernia.

Anmälan och avanmälan

Görs av ansvarig chef. Anmälan är bidande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka innan kursstart. Kontakta Mia Grauers, e-post maria.grauers@stockholm.se.

Vid avanmälningar efter en vecka före kursstart står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor innan kursstart.

Frågor om kursen

Forum Carpe
Mia Grauers
E-post: maria.grauers@stockholm.se
Telefon: 08-508 25 437

Lernia
Ann-Sofie Gjöres, lärare
E-post: ann-sofi.gjores@lernia.se
Lena Lundqvist, lärare
E-post: lena.lundqvist2@lernia.se


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-11-15
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
10
Sista anmälningsdatum:
2022-11-05
Plats:
Storholmsgatan 4
Form:
Gymnasiekurs
Målgrupp:
Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatri
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte används och inte avbokas står verksamheten för hela kurskostnaden på 4000 kr. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har en kaffeautomat som betalas med kort.