Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion till SOSFS 2011:9 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Processer, rutiner, egenkontroll, riskanalys, avvikelsehantering och kvalitet – många är begreppen som SOSFS 2011:9 tar upp. Men vad betyder de egentligen och hur hänger de ihop?

Det här seminariet ger en introduktion till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Utöver en introduktion till föreskriften och de allmänna råden kommer utrymme ges för dialog och möjlighet för deltagarna att dela goda exempel samt diskutera utmaningar kopplat till ämnet.

Seminarieledare

Kristoffer Willstedt är gruppledare för Forum Carpes samordningsgrupp och har tidigare arbetat som kvalitetsutvecklare med uppdrag att bland annat följa upp verksamheters följsamhet till SOSFS 2011:9. Kristoffer har även arbetat som chef i verksamheter som omfattas av denna föreskrift inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-05-17
Starttid:
13:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-05-03
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Seminarium
Målgrupp:
Chefer och personer med ansvar för kvalitetsarbete i verksamheter som omfattas av SOSFS 2011:9
Kontakt:
Kristoffer Willstedt
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta. Eftermiddagsfika serveras. Meddela eventuella allergier eller andra kostpreferenser till kristoffer.willstedt@stockholm.se.