Kommunikativt och kognitivt stöd – utbildning för handläggare

Välkommen till en utbildningsdag om kommunikativt och kognitivt stöd som för många personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande.

Innehåll

  • Förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar

  • Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd? När och varför använda?

  • Hur kan vi använda kommunikativt och kognitivt stöd i rollen som handläggare?

Utbildningsdagen innebär en blandning av teori, dialog och praktiska exempel.

Inför kursen

Inför kursen kan det vara bra att chef och de medarbetare som ska gå kursen går igenom hur kunskaperna kan komma till nytta i praktiken. Handlar det om att komma igång? Kanske det behöver skapas mer förutsättningar? Eller handlar det om att förfina och vidareutveckla det redan pågående arbetet?
Genom förberedelsen ökar möjligheten att kunskapen kommer till användning i det fortsatta arbetet.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI
Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan
Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster
Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.

Tillbaka till kalendarium