Kommunikativt och kognitivt stöd, tvådagarskurs för medarbetare

Notera att kursen genomförs i blandad form. Kursdag 1 genomförs digitalt och kursdag 2 i en utbildningslokal centralt i Stockholm.

Välkommen till en tvådagarskurs om kommunikativt och kognitivt stöd! Stödet är för många personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Under kursen går vi från teori till praktisk tillämpning. Du kommer få utföra en hemuppgift mellan kurstillfällena som blir grunden för dialogen under dag 2.

Dag 1

  • Förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar

  • Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd? När och varför ska det användas?

  • Alternativ och kompletterande kommunikation och kognitivt stöd utifrån kognitiva funktionsnedsättningar

  • Hemuppgift, genomgång

Dag 2

  • Presentation av hemuppgift

  • Fortsättning på Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd utifrån kognitiva funktionsnedsättningar

  • Fallbeskrivningar samt praktiskt arbete

Föreläsare

Therese Pettersson, legitimerad arbetsterapeut och utbildare

Övrig information

Inför kursen är det bra om chefen och de medarbetare som ska delta i kursen går igenom hur kunskaperna kan komma till nytta i praktiken. Handlar det om att komma igång? Behöver det kanske skapas mer förutsättningar? Eller handlar det om att förfina och vidareutveckla det redan pågående arbetet?

Genom förberedelsen ökar möjligheten att kunskapen kommer till användning i det fortsatta arbetet.

Tid och plats

  • Kursdag 1: 14 april 2023, digitalt via anslutningslänk som skickas 4-5 dagar före kursstart

  • Kursdag 2: 28 april 2023, i lokal hos Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) Drottningholmsvägen 37, två trappor upp

Max två deltatagre per chef

Antalet platser till den här kursen är begränsat så max två personer per chef kan anmäla sig, (oavsett hur många enheter chefen ansvarar för). Anmäl dig därför i samråd med din chef.
Tillbaka till kalendarium