Lära i vardagen – på egen hand och tillsammans

Välkommen till två halvdagar på temat ”lära i vardagen”.

Utbildningar och kurser är självklara viktiga pusselbitar för att lära nytt, fylla på och utveckla kompetens såväl enskilt som i verksamheten.

Minst lika viktigt är reflektion och lärande i vardagen. Det är i praktiken vi omsätter vår kunskap, prövar det nya vi lärt oss och får möjlighet att anpassa den nya kunskapen till just vårt uppdrag, sammanhang och enskilda brukare.

Att utveckla lärandet hos sig själv och i arbetsgruppen pågår nog ständigt. Samtidigt har vi inte alltid upparbetade arbetssätt för mer strukturerat lärande, som ger effekt i vårt uppdrag och når ut till de personer vi är ett stöd för.

Att använda modeller för reflektion, eftertanke och resonemang i vardagen kan ge stora effekter och inte minst bidra till glädje, inspiration och utveckling.

Under de här två halvdagarna lägger vi fokus på just detta!

Innehåll

 • Vardagslärande – vad menas och hur gör du och ni redan idag för att lära och utvecklas?

 • Lärande och den salutogena teorin – upplevelse av sammanhang utifrån begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet

 • Feedback – stöd för utveckling och för att stärka samspelet i en verksamhet

 • Att använda våra möten – modeller och arbetssätt för att stödja gemensamt utforskande, reflektion och lärande

 • Från teori till praktisk handling – Hur få vi till det?

Upplägg

 • Inför första tillfället får du ett mejl med förslag på förberedande reflektion.

 • Mellan tillfälle ett och två får du förslag på reflektion samt en enkel övning att reflektera över och testa på hemmaplan.

 • Under tillfälle två samtalar vi och byter erfarenheter kring övningen och vad vi lärt oss.

 • Under träffarna utgår vi från era förutsättningar i era verksamheter, lyfter utmaningar och framgångsfaktorer. Vi använder era erfarenheter till ett gemensamt lärande och medskapande av träffarnas innehåll.

Föreläsare

Anna Gilbe är konsult och handledare inom individ-, grupp och ledarutveckling. Hon är utbildad i psykosocialt arbete, psykoterapeut steg 1, legitimerad sjukgymnast och var under många år kursansvarig för handledarutbildningen vid Ersta Sköndals högskola .

Målgrupp

Chefer, gruppledare/samordnare och medarbetare utifrån era olika roller och mandat att påverka vardagslärande.

Hur kan du som chef, gruppledare/samordnare organisera för vardagslärande genom att skapa inslag av strukturerad reflektion och feedback?

Hur kan du som enskild medarbetare vara en viktig utgångspunkt på egen hand men även utveckla och stärka vardagslärandet tillsammans med kollegor?

Datum och tid

 • Dag 1: 2022-10-07

 • Dag 2: 2022-11-02

Tid kl. 09.00-12.30 båda tillfällena

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI
Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan
Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster
Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.Tillbaka till kalendarium