Hoppa till huvudinnehåll

Lex Sarah i praktiken

Under det här seminariet berättar en verksamhetsutvecklare, en resultatenhetschef, två verksamhetschefer och en utredare om sina olika perspektiv på det praktiska arbetet med lex Sarah. Du får också möjlighet att delta i gruppdialoger med erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

Innehåll

  • Susanne Larsson är verksamhetsutvecklare i Södertälje kommun och inleder dagen med en bild av skyldigheten att rapportera avvikelser och missförhållanden som en del i det övriga systematiska kvalitetsarbetet. Här tydliggörs kopplingen mellan arbets- och förhållningssätt, verksamhetens organisation och den goda viljan till kvalitet när det gäller rapportering och hantering av lex Sarah.

  • Anette Johnson är resultatenhetschef i Södertälje kommun och berättar om sina erfarenheter av att utveckla arbetet med lex Sarah-rapportering i verksamheten tillsammans med medarbetarna.

  • Marie Gustafsson och Maida Saracevic arbetar som verksamhetschefer inom Waxö Omsorg och beskriver organisationens resa från att utforma och förenkla avvikelserapporten till att få avvikelserapportering och arbete med lex Sarah att bli en värdefull del i det ständiga förbättringsarbetet. De lyfter även vikten av ett verksamhetsnära ledarskap och struktur för uppföljning.

  • Linda Lantz från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning delar med sig av sina erfarenheter som utredare av lex Sarah-rapporter och hur hon tillsammans med verksamhetscheferna systematiskt arbetar med förbättringsarbete utifrån utredningarna.

Lokal

Word Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal Manhattan, tunnelbanestation Centralen


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-09-21
Starttid:
09:30
Sluttid:
15:30
Sista anmälningsdatum:
2022-09-13
Plats:
Klarabergsviadukten 70
Form:
Seminarium
Målgrupp:
Chefer och personer med ansvar för kvalitetsarbete i utförarverksamhet
Kontakt:
Kristoffer Willstedt
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnas på egen hand. Meddela eventuelle allergier till Kristoffer Willstedt. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta. Lunch ordnas på egen hand. Fika ingår. Meddela eventuella allergier till Kristoffer Willstedt.