GENOMFÖRS DIGITALT
Fokus funktionshinder – forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län

OBS! Den här digitala minkonferensen vänder sig till dig som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Stockholms län. Konferensen arrangeras av Regionalt nätverk för funktionshinderfrågor Stockholms län. Forum Carpe är en av flera aktörer som deltar i konferensen.

FN-konventionen – från teori till praktik

Välkommen till en inspirerande eftermiddag där du får ta del av det pågående arbetet inom forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län, och hur det arbetet relaterar till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Möt aktörer i Stockholms län som på olika sätt arbetar med att stödja utveckling av stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning.

Plats

Minikonferensen genomförs digitalt. Länk skickas ut separat via e-post. Anslut gärna 13.15 för test av teknik. De deltagande aktörerna är kvar till 15.30 för frågor.
Tillbaka till kalendarium