Öppet nätverk HSL-chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Tema

  • Åldrande vid IF

  • Vilka behov ser ni?

  • Kom och byt erfarenheter kring åldrande och demens!


Tillbaka till kalendarium