Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL – chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande exempel och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Träffen genomförs digitallt via anslutningslänk.

Innehåll

  • Agneta Palmgren MAS från Familjeläkarna delar med sig av deras upparbetade hälsosystem med boendeenheterna i Nacka kommun. Famlijeläkarna har skapat ett årshjul där teamet sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast gör en helhetsbedömning av patienternas insatser och hjälpmedel för att främja hälsan.

  • Vad är bashabilitering, vad ansvarar habiliteringscenter för och vad bidrar VUB-teamet med? VUB-teamet har hört av sig och önskar hitta samarbetsformer med er för dialog och utbyte.

  • Dialog om förebyggande vård - hur kan LSS och den kommunala hälso- och sjukvården samarbeta? Vilka utmaningar ser ni?

  • Tema för nästa nätverksträff?


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-09-30
Starttid:
09:00
Sluttid:
11:00
Sista anmälningsdatum:
2022-09-23
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Chefer, MAS och MAR
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan ska göras senast tre dagar före aktuellt datum. Om platsen inte avbokas i tid eller inte används medför det en avgift på 500 kronor som betalas av arbetsgivaren. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverksträffen.