Hoppa till huvudinnehåll

Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om aktuella frågor, goda exempel, arbetssätt och metoder.

Innehåll

  • Tania Sjöstedt enhetschef och Channa Lönnå specialpedagog från VUB-teamet. Vad är bashabilitering, vad ansvarar habiliteringscenter för och vad bidrar VUB-teamet med? Samarbetsformer, dialog och utbyte

  • Gemensam dialog utifrån behov.


Tid, plats och anmälan

Datum:
2023-02-21
Starttid:
13:30
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2023-02-17
Plats:
Sabbatbergsvägen 1
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Arbetsterapeuter inom HSL
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Avanmälan ska göras senast två dagar före nätverksträffen.