Öppet nätverk arbetsterapeuter inom HSL

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om aktuella frågor, goda exempel, arbetssätt och metoder.

Innehåll

  • Tania Sjöstedt enhetschef och Channa Lönnå specialpedagog från VUB-teamet. Vad är bashabilitering, vad ansvarar habiliteringscenter för och vad bidrar VUB-teamet med? Samarbetsformer, dialog och utbyte

  • Gemensam dialog utifrån behov.


Tillbaka till kalendarium