GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL- chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Innehåll

  • David Lidin förmedlar senaste informationen från Regionala MAS/MAR-nätverket.

  • Habiliteringsläkare Annika Brar besöker nätverket och berättar om aktuella nyheter.

  • Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och Autism

  • Nationell arbetsgrupp (NAG) Gränssnitt och samordning vid övergång till vuxensjukvård för habiliteringens målgrupp

  • Aktuellt från Habilitering och Hälsa

Dialog

Förebyggande arbete kring hälsaTillbaka till kalendarium