Öppet nätverk fysioterapeuter inom HSL

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om aktuella frågor, goda exempel, arbetssätt och metoder.


Tillbaka till kalendarium