Hoppa till huvudinnehåll

Öppet nätverk för utbildade gruppledare VIP

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor kopplade till VIP och dela med sig av arbetssätt och metoder.

På agendan

  • Åsa Johansson och Linda Vikström, VIP Eskilstuna, kommer att medverka under en del av nätverksträffen för att dela med sig av vilka arbetssätt, rutiner och samverkan de har i sin verksamhet och i kommunen för att förebygga, upptäcka och agera mot våld i nära relation mot brukare i verksamhet.

  • Gruppledare VIP Södermalms stadsdelsförvaltning kommer att hålla i övningar med utgångspunkt i det nya materialet efter önskemål i nätverket. Det blir ett sätt att närma sig det nya materialet för de som ännu inte börjat arbeta med det.

  • Erfarenhetsutbyte, dialog och dela exempel på hur materialet har anpassats utifrån grupperna, exempelvis bildstöd, ritprat eller något rollspel som varit tydliggörande för deltagarna.

Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-12-13
Starttid:
13:30
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-12-06
Plats:
Sabbatsbergsvägen 1
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Utbildade gruppledare VIP
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan ska göras senast tre dagar före aktuellt datum. Om platsen inte avbokas i tid eller inte används medför det en avgift på 500 kronor som betalas av arbetsgivaren. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverket. Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier till: Ingela Nilsson.