Hoppa till huvudinnehåll

Öppet nätverk konstskapande

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, dialog om aktuella frågor, goda exempel, arbetssätt och metoder.

Plats

Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm