GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Innehåll

Två kommunexempel där stödpedagogens kompetens leder till kvalitetsförbättringar:

Enhetschef Mathilde Petersson och stödpedagog Ulrika Ekelund från Landskrona stad berättar om sitt strategiska arbete med stödpedagogsfunktionen - från specialistroll till en dynamisk del i det brukarnära arbetet. Målsättningen är att ha flera stödpedagoger på varje enhet vilket ger fördjupad kunskap och kompetens där brukarnas behov är i centrum.Vilka positiva effekter ser de med flera stödpedagoger anställda i verksamheterna?

  • Ett effektivt verktyg för ökad professionalisering och implementering av evidensbaserade metoder

  • Verksamhetsutveckling där behovet uppstår och i det brukarnära arbetet

  • Ökat fokus på ett pedagogiskt och habiliterande förhållningssätt

  • Nya former för personlig utveckling och kollegialt lärande i arbetet

  • Stärkt medarbetarkraft, inflytande och engagemang i uppdraget, främjar ökad frisknärvaro och arbetsglädje

Verksamhetsutvecklare Alexander Gonzalez från Håbo kommun berättar om Håbos strategiska arbete med att bygga upp en struktur för en hållbar kompetensfördjupning på alla nivåer inom verksamhetsområdet funktionshinder, där stödpedagogen ingår som en viktig byggsten.

  • Vad behövs för olika yrkesfunktioner, sammanhang och team för att få till en hållbar struktur som ger kvalitet och ökad kompetens på olika nivåer i organisationen? En organisation som i sin tur leder till att ”huvudpersonernas” behov står i centrum, får rätt pedagogiskt stöd utifrån sina förutsättningar och intentionerna i LSS beaktas.

Medverkande

Alexander Gonzalez, verksamhetsutvecklare och tidigare stödpedagog med specialpedagogisk kompetens Avdelningen Funktionsstöd i Håbo kommun

Mathilde Petersson, enhetschef, och Ulrika Ekelund, stödpedagog, från Landskrona

Plats

Nätverksträffen genomförs digitalt via anslutningslänk.Tillbaka till kalendarium