Hoppa till huvudinnehåll

Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.


Verksamheter delar med sig av utvecklingsarbete

Innovativ samverkan mellan LSS och universitet/högskola – ett vinnande koncept.

  • Anna Ohlsén, biträdande enhetschef från Rinkeby-Kista dagliga verksamheter, berättar om samarbetet med Stockholms universitet kring digital utveckling och tillgänglighet inom LSS. Hur kan verksamheter inom LSS samarbeta och utvecklas med hjälp av högskolan? Ett vinnande koncept för båda parter. Studenter från högskolan får möjlighet att tillämpa sin kompetens inom LSS som i sin tur får användarvänliga verktyg och arbetssätt som gynnar den enskilda individens inflytande och självbestämmande.

Daglig verksamhet digitalt på distans?

  • Jessica Nordström, stödpedagog i Upplands Bro kommun, berättar om ett planerat arbete för att kunna erbjuda daglig verksamhet digitalt på distans. Ett arbete som är tänkt att utvecklas i samverkan mellan chefer, samordnare, stödpedagoger och LSS-handläggare.


Medverkande

Anna Ohlsén, biträdande enhetschef Rinkeby-Kista dagliga verksamhet

Jessica Nordström, stödpedagog daglig verksamhet i Upplands-Bro

Plats

Saturnus, lokal Mälaren, Hornsgatan 15


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-10-19
Starttid:
09:00
Sluttid:
12:00
Sista anmälningsdatum:
2022-10-12
Plats:
Hornsgatan 15
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Stödpedagoger och chefer
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder. Avanmälan ska göras senast tre dagar före aktuellt datum. Om platsen inte avbokas i tid eller inte används medför det en avgift på 500 kronor som betalas av arbetsgivaren. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverksträffen. Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier till Mia Grauers.