Öppet nätverk för verksamhetsutvecklare

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och dela arbetssätt med varandra för ett kollegialt utbyte och lärande.

På agendan

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Hur kan verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare lägga upp arbetet och finnas som stöd för verksamheterna för att minska tvångs- och begränsningsåtgärder? När ska man använda skyddsåtgärder? Det här temat kom upp som önskemål vid föregående nätverksträff att lyfta i nätverket och har även kommit som önskemål av flera i samband med anmälan till träffen.

  • Madelene Persson, kvalitetsutvecklare, från Lidingö stad delar med sig av deras pågående arbete som bland annat innebär genomlysningar av verksamheterna för att identifiera tvångs- och begränsningsåtgärder. Madelene håller också internutbildningar för enhetschefer samt biträdande enhetschefer för att höja kunskapen och hitta ett gemensamt språk och samsyn kring vad som är vad.

  • Maria Hageman, projektledare för Pedagogiska ramverket i Stockholms stad, berättar om sina erfarenheter av att arbeta med tvångs- och begränsningsåtgärder utifrån ett chefsperspektiv.

  • Dialog och erfarenhetsutbyte

Avvikelsehanteringar

Ett annat tema som kommit som önskemål att lyfta i nätverket är avvikelsehanteringar.

  • Maria delar sina erfarenheter av att få igång ett aktivt avvikelsearbete i en arbetsgrupp.

  • Dialog och erfarenhetsutbyte

Övriga frågor som önskas lyfta till dialog i nätverketTillbaka till kalendarium