GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte med kollegor i länet, spridning av goda exempel på arbetssätt och metoder och en möjlighet att få inspireras och lära av varandra.


Tema Egenvård

Fokus denna förmiddag är på överenskommelser mellan kommunerna och regionen.

På Viss.nu finns medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal inom primärvården i Region Stockholm. Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Gå gärna in och titta på eller ladda ned de riktlinjer som finns på plattformarna Viss och Vårdgivarguiden för att förbereda dig inför träffen. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive dokument.

Viss.nu - Viss.nu

Riktlinje_samverkan_utskrivning.pdf (viss.nu)

Planering av egenvård med hjälp (viss.nu)

Rapport om brister gällande egenvård med hjälp (viss.nu)

Uppdaterade riktlinjer, rutiner och metodstöd | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)


Tillbaka till kalendarium