Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk HSL chefer, MAS och MAR

Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, spridning av lärande exempel och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Innehåll

  • Information och dialog om kunskapsstyrningssystemen inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten med koppling till länets regionala samverkans- och stödstruktur

  • Inkomna frågor från er deltagare

Medverkande

Helena Wiklund, processledare och Deepa Singhru, samordnare för välfärdsutveckling inom StorSTHLM

Plats

Nätverksträffen genomförs digitalt.

När du anmäler dig kan du anmäla frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-06-10
Starttid:
09:00
Sluttid:
11:00
Sista anmälningsdatum:
2022-06-03
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Nätverksträff
Målgrupp:
Chefer, MAS och MAR
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till nätverket. Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.