Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Nätverket är ett forum för dialog om aktuella frågor, erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel på arbetssätt och en möjlighet att inspireras och lära av varandra.

Tema - Egenmakt och inflytande

Kristina Almlöf delar med sig av sina tankar om fördelarna med brukarmakt. Hon kommer bland annat ta upp följande teman:

  • Vilka förutsättningar och sammanhang behövs för att ge egenmakt bärighet?

  • Betydelsen av tillitsfulla relationer

  • Vilka vinster ger ökat brukarinflytande?

  • Att främja en kultur där brukarmakt är självklar

Emelie Zetterlund delar med sig av upparbetade arbetssätt och verktyg för att främja egenmakt och inflytande, samt betydelsen av att bygga allianser och tillitsfulla relationer.

Träffen avslutas med gemensam dialog.

Medverkande

Kristina Almlöf, stödpedagog på gruppbostad i Upplands Väsby

Emelie Zetterlund, stödpedagog på servicebostad i Upplands Väsby

Plats

Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm

När du anmäler dig kan du anmäla frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete.
Tillbaka till kalendarium