GENOMFÖRS DIGITALT
Neuropsykiatri för handläggare

Den här utbildningsdagen ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv.

Innehåll

  • Neuropsykiatriska diagnoser

  • Centrala begrepp som ex theory of mind, exekutiva funktioner m.m.

  • Samsjuklighet

  • Beroende vs missbruk

  • Lågaffektivt bemötande

  • Bemötande och metoder - att förstå varför de behövs och hur de kan anpassas till individer

  • Mötesplanering – tips & råd

  • Att arbeta med ett evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och reflektioner.

Plats

Utbildningen genomförs digitalt via Teams.

Tillbaka till kalendarium