Psykisk ohälsa och I.F.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter också vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Diagnoser och symtom - Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning

  • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?

  • Beteendeproblematik

  • Förebyggande insatser och stöd

  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?

  • Professionellt bemötande

  • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildare och handledare med lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI

Närmaste tunnelbanestation: Fridhemsplan

Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till vänster

Lokal Tomaten, ta direkt till höger och gå längst in i lokalen.


Tillbaka till kalendarium