Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och I.F.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter också vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Diagnoser och symtom - Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning

  • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?

  • Beteendeproblematik

  • Förebyggande insatser och stöd

  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?

  • Professionellt bemötande

  • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Plats

Digitalt via anslutningslänkTid, plats och anmälan

Datum:
2023-01-17
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2023-01-03
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom utförarverksamhet
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan görs via chef då maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas eftersom antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.