Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Det är fokus för utbildningsdagen som också översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter även vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.


Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Diagnoser och symtom - Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning

  • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?

  • Beteendeproblematik

  • Förebyggande insatser och stöd

  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?

  • Professionellt bemötande

  • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar

Föreläsare
George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam med personer som har svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.

Plats
Digitalt och på distans via anslutningslänk


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-05-12
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-04-28
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom LSS utförarverksamhet
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum via länk i bekräftelsemejlet.