Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Rättshaveristiskt beteende - för handläggare och chefer på beställarsidan

Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade?

Som handläggare eller chef möter vi ibland personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra omständigheter. Kontakt och samarbete blir mycket svårt, personen kan också bli hotfull och våldsam. Hur kan vi arbeta på ett professionellt sätt i dessa sammanhang?

Ur innehållet

  • Vad är det som leder till ett ’rättshaveristiskt’ beteende?

  • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?

  • Varför agerar personen som den gör?

  • Hur bemöta och vad tänka på?

  • Att bli utsatt för hot om anmälan, sociala media och fysiska hot - vad ska jag göra enligt lagen?

  • Hur hanterar jag en våldsam person?

  • Samtal och strategi - Förhållningssätt och bemötandemodeller t.ex. lågaffektivt bemötande

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Föreläsare

George Rein är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildare och handledare med lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam kring personer med svåra beteenden vid habiliteringsenhet för barn och vuxna.
Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-09-26
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2022-09-12
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Handläggare och chefer beställarsidan
Kontakt:
Ingela Nilsson
Övrig information:
Vid stort antal anmälningar kan en fördelning av platser behöva göras mellan kommuner/stadsdelar. Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Tänk på att avboka din plats senast en vecka för aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.