Hoppa till huvudinnehåll

GENOMFÖRS DIGITALT
Salutogent förhållningssätt och arbetssätt för medarbetare

En bas för att skapa helhetssyn i omsorgsarbetet är salutogent förhållningssätt och arbetssätt. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det viktigt att all personal har gemensam syn på vad gott bemötande, professionellt och etiskt förhållningssätt innebär. Personalens bemötande och förhållningssätt har central betydelse för den enskilde individens upplevelse av välbefinnande, inflytande och delaktighet.

Som medarbetare, närmast omsorgstagaren, har du stor betydelse för att salutogent förhållnings- och arbetssätt hålls levande och genomsyrar vardagens gemensamma arbete. Under dagen får du inspiration och stöd för detta arbete tillsammans med dina arbetskamrater och kolleger i länet.

Innehåll

  • Helhetssyn på omsorgsarbetet - etik, värdegrund, människosyn och det salutogena synsätt som grund för ett professionellt förhållningssätt som skapas gemensamt i ett sammanhang

  • Den salutogena teorin i vårt arbete och uppdrag – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

  • Bemötande och kommunikation ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel - vilken kompetens krävs för att det ska bli ett bra möte? Utveckling genom självinsikt, reflektion och feedback

  • Att utveckla en positiv ”maktmedvetenhet” i kommunikation, samspel och uppdrag

  • Att använda våra möten för att utveckla metoder och arbetssätt utifrån det salutogena förhållningssättet samt konventioners och lagstiftningens grundvärden


Föreläsare


Anna Gilbe, konsult och handledare inom individ-, grupp och ledarutveckling, utbildad i psykosocialt arbete, psykoterapeut steg 1, leg. sjukgymnast och under många år kursansvarig för handledarutbildningen i psykosocialt arbetssätt vid Ersta Sköndals högskola


Plats

Genomförs digitalt på distans via anslutningslänk.

Tid, plats och anmälan

Datum:
2021-11-03
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2021-10-20
Plats:
Genomförs digitalt
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare inom LSS, socialpsykiatrin och yrkesfunktioner från HSL-teamen
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.