Hoppa till huvudinnehåll

Självskadebeteende inom socialpsykiatri – självskadebeteende som överlevnadsstrategi

Självskadebeteende är vanligt förekommande hos såväl ungdomar som vuxna inom socialpsykiatrin. Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som kan ta olika uttryck. Den här föreläsningen ger kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår personen med självskadandebeteende. I bemötandet är det nödvändigt med en fast och kunskapsmässig grund att stå på. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsare George Reins kliniska erfarenheter av självskadande beteende.

Innehåll

  • Vad är självskadande beteende?

  • Vad är copingorienterat självskadebeteende?

  • Myter om självskadande

  • Vad är syftet med självskadande?

  • Hur kan man förstå och stödja?

  • Självskadebeteende och identitet

  • Professionellt bemötande och egna känslor

Föreläsare

George Rein är handledare, föreläsare och legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Han har mångårig yrkeserfarenhet av problemskapande beteenden och handledning av personalgrupper liksom anhöriga inom LSS, socialpsykiatri och demensvård. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala.

Plats

Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI Drottningholmsvägen 37, 2 trappor till höger
Tid, plats och anmälan

Datum:
2023-03-13
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Sista anmälningsdatum:
2023-02-27
Plats:
Drottningholmsvägen 37
Form:
Föreläsning
Målgrupp:
Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri och HSL-teamen
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan. Lunch ordnas på egen hand. Fika ingår. Meddela eventuella allergier per mejl. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta.