Hoppa till huvudinnehåll

Social dokumentation från teori till tillämpning

Den här tvådagarskursen riktar sig till dig som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor. Syftet med kursen är att förtydliga det professionella uppdraget inom omsorg och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Social dokumentation som används rätt skapar samsyn i det gemensamma uppdraget och leder till kvalitativ omsorg för dem verksamheten är till för.

Hur kan vi gå från att tänka på genomförandeplanen som ett dokument och istället använda den som en karta för att möta den enskilde personens behov. Hur kan journalanteckningar vara ett verktyg för att skapa en positiv utveckling för den enskilde individen?

Kursen utgår från de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatsen. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med kollegor eller chef och som följs upp under kursdag 2.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation

 • Rättssäkerhet och sekretess

 • Från beslut till genomförandeplan

 • Att skriva genomförandeplan och sätta upp mål

 • Att föra journal - vad behöver du tänka på?

 • Fallbeskrivningar

 • Livskvalitet och delaktighet

 • Lex Sahara och avvikelser

 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Föreläsare

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan var också delaktig i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner” (2014).

Datum och tid

 • Kursdag 1 2022-08-25

 • Kursdag 2 2022-09-08

Tid båda kursdagarna kl. 09.00 - 16.00


Plats

Kompetensvecklingsinsitutet (KUI)

Drottningholmsvägen 37


Tid, plats och anmälan

Datum:
2022-08-25
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:00
Antal tillfällen:
2
Sista anmälningsdatum:
2022-08-11
Plats:
Drottningholmsvägen 37
Form:
Tvådagarskurs
Målgrupp:
Medarbetare och chefer, utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri
Kontakt:
Mia Grauers
Övrig information:
Anmälan är bindande men det går bra att skicka en ersättare om du inte kan delta. När du anmäler dig till aktiviteten får du ett bekräftelsemail där det finns länkar som du kan använda för att avboka eller göra ändringar i din anmälan. Kom därför ihåg att spara bekräftelsemailet. Tänk på att avboka din plats senast en vecka före aktiviteten. Om du inte avbokar din plats i tid medför det en avgift på 1000 kronor som betalas av din arbetsgivare. Det gäller även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan delta. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnas på egen hand. Meddela eventuella allergier till Mia Grauers