GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation – från teori till tillämpning, fördjupad nivå

Hur kan vi gå från att tänka på genomförandeplanen som ett dokument och istället använda den som en karta för att möta den enskilde personens behov? Hur kan journalanteckningar vara ett verktyg för att skapa en positiv utveckling för den enskilde individen?

Det här är en tvådagarskurs för dig som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor. Syftet med kursen är att förtydliga det professionella uppdraget inom omsorg och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. När social dokumentation används rätt skapar den samsyn och samarbete i det gemensamma uppdraget som ger kvalitativ omsorg för de personer som verksamheten är till för.

Kursen utgår från de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva genomförandeplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatsen. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med kollegor eller chef som följs upp tillfälle två.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation

 • Rättssäkerhet och sekretess

 • Från beslut till genomförarplan

 • Att skriva genomförandeplan och sätta upp mål

 • Att föra journal - vad behöver du tänka på?

 • Fallbeskrivningar

 • Livskvalitet och delaktighet

 • Lex Sahara och avvikelser

 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Föreläsare

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan var även delaktig i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner (2014).

Datum och tid

 • Kursdag 1: 2023-01-13

 • Kursdag 2: 2023-01-24

Max två deltatagre per chef

Antalet platser till den här kursen är begränsat så max två personer per chef kan anmäla sig, (oavsett hur många enheter chefen ansvarar för). Anmäl dig därför i samråd med din chef.
Tillbaka till kalendarium